Contact

Wij hopen dat u een goed beeld hebt gekregen van de situatie zoals wij die in het Dom Internat in Tarasiki aantroffen. Mocht u vragen, opmerkingen of suggesties hebben, vragen wij u dit schriftelijk te doen door een email te sturen aan: bestuur@parelsvantarasiki.nl


Giften en sponsorships

Een stichting als Parels van Tarasiki kan alleen bestaan indien zij kan rekenen op voldoende  ondersteuning in de vorm van gebed, giften en sponsoring. Omdat zij officieel geregistreerd staat als liefdadigheidsinstelling, is uw gift aftrekbaar van de belastingen.
U kunt uw gift overmaken met behulp van onderstaande gegevens, t.n.v. Stichting Parels van Tarasiki.

Onze stichting heeft een ANBI-erkenning. D.w.z. dat giften eventueel bij de inkomstenbelasting voor aftrek in aanmerking komen. Dit is verder alleen afhankelijk van de drempel die de belasting hanteert.

IBAN: NL47 INGB 0005 2960 53
BIC: INGBNL2A
Mocht u vanuit uw bedrijf een sponsorship overwegen, willen wij graag met u overleggen op welke wijze hieraan het beste gestalte kan worden gegeven. In dat geval kunt u het beste eerst even een emailtje sturen.