Over ons

In het hart geraakt door het lot van de geestelijk, verstandelijk en lichamelijk gehandicapte bewoners van he€˜t psycho-neurologische Dom Internat in het Wit-Russische plaatsje Tarasiki, besloot de initiatiefneemster, Marga, zelf moeder van een zoon met het Down-syndroom, een stichting op te richten om daadwerkelijk directe hulp te gaan verlenen aan dit verwaarloosde instituut en haar bewoners.

Marga heeft vervolgens samen met Hans, die net als zijzelf diep geraakt was door de staat waarin de bewoners van het internaat leefden, de stichting opgericht. Dit gebeurde door Notaris Otto Deddens (Veghel) op 14 mei 2007. En zo werd in het voorjaar van 2007 de stichting Parels van Tarasiki een feit. De stichting ziet de bewoners van het Dom Internat als parels van mensen, eenvoudigweg omdat God alle mensen, ook hen die om wat voor reden dan ook buiten de samenleving zijn geplaatst, ziet als waardevol en geliefd. De naam van de Stichting was snel bedacht, doordat Marga op het geboortekaartje van haar jongste zoon de tekst van het liedje: parel in God’s Hand, had staan. De tekst stond al vast vòòrdat ze ontdekte dat haar zoon het Down-syndroom had en ze was vastbesloten om die tekst niet te veranderen, omdat ieder kind en volwassene een Parel in God’s Hand is. De stap naar de naam van de stichting was dus een logisch gevolg.

Gegevens
Stichting Parels van Tarasiki
RSIN: 817978859
KvK-nummer: 17206338
SBI-code: 869291
opgericht: 14 mei 2007
postadres: Koleind 42, 5502PP Veldhoven

bestuurssamenstelling
voorzitter: Marga van der Linden-Gietman
penningmeester: Halina Aliaksandrauna Shaban
secretaris: Hans Uyl
(allen woonachtig in Veldhoven)

 

Beloningsbeleid

Het streven van de stichting is om het sponsorgeld dat binnenkomt ten volle ten goede te laten komen aan de bewoners en de projekten. Daarom worden kosten voor bureau, reis, visa e.d. door de bestuursleden uit eigen zak betaald. In feite zijn de bankkosten (zakelijke rekening) en kosten voor tolken de enige “onkosten” die ten laste van de stichting komen. De kosten voor Wit-Russische tolken zijn voor onze begrippen zeer laag, zeker omdat we meestal studenten vragen.
Geen van de bestuursleden ontvangt enige vorm van beloning: wij zijn volledig vrijwilligers.